Hem

Varmt välkommen  till Spiro Harmonia;


vilket fritt översatt betyder "jag andas harmoniskt".


Att andas rätt och harmoniskt är en förutsättning för att till fullo kunna tillgodogöra sig resten av behandlingen som består av bl a kroppsavslappning, kort massage och vägledd meditation.


Du som vänder dig till mig har hamnat i en situation med tex allt från en lätt stress och en önskan att fånga upp det innan det går för långt, till att ha ”gått in i den berömda väggen” med ev. sjukskrivning som följd. Behandlingen

kan också vara ett utmärkt komplement om du redan går hos samtalsterapeut exempelvis psykolog.
www.spiro-harmonia.se   /  © spiro-harmonia 2017